Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2014

evelline
Moją niepełnosprawnością jest lenistwo. 
— Jasiek Mela (w rozmowie z Tomaszem Kinem, Skarb 11/2014)
Reposted fromriseme riseme viadangel dangel

October 18 2014

0517 ebb2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadangel dangel

October 12 2014

evelline
Drogie Panie. Ani za mężczyznami ani za autobusem się nie biegnie. Zawsze będzie następny.
— radio eska
Reposted fromMambaJazz MambaJazz viadangel dangel

October 08 2014

evelline
Leżę, patrzę w podłogę i nie chcę
— Marcin Świetlicki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viakarr4mba karr4mba

October 02 2014

evelline
Reposted frommayamar mayamar viakarr4mba karr4mba
evelline
1452 9404
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarr4mba karr4mba

October 01 2014

evelline
6656 1d7d 500
Reposted fromzolwik zolwik viadangel dangel

September 16 2014

3414 896b 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viadangel dangel

September 14 2014

evelline
Wtedy pomyślałem, że z tym aktorstwem jest jak z kobietami i miłością. Jak ci bardzo zależy i bardzo się starasz, to jesteś cienki. Gdy ci nie zależy, zakochują się w tobie wszyscy.
— Bogusław Linda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadangel dangel
evelline
3072 9c07
Reposted fromzzzz zzzz viadangel dangel

September 11 2014

evelline
2073 c273
Reposted fromlittlefool littlefool viakarr4mba karr4mba
evelline
młodość mija, a ja niczyja.
— dobrze powiedziane.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viakarr4mba karr4mba

September 10 2014

evelline
Co mi tam czas! Bywa, że i cały miesiąc odda się chętnie za pół rubla, a innym razem za żadne skarby nie sprzedałoby się nawet pół godzinki.
— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnewnightmare newnightmare viadangel dangel
evelline
To nieprawda, że rozmiar się nie liczy. Każda kobieta potrzebuje faceta, który ma większe jaja od niej. 
Reposted fromsohard sohard viadangel dangel

September 04 2014

evelline
evelline
DZIEWCZYNO, ZACZNIJ ŻYĆ. ZACZNIJ ŻYĆ DO CHOLERY.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakarr4mba karr4mba

September 03 2014

evelline
7525 a5de
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viadangel dangel
evelline
9270 5e73
Padłaś
Powstań
Popraw koronę
i zasuwaj
Reposted fromnivea nivea vianiemanieba niemanieba
evelline
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viadangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl